Od ledna 2015 je provozována Lokální distribuční soustava (LDS) ve vlastnictví Remington Energy s.r.o

 

Rozvoj LDS provozované držitelem licence firmou Remington Energy s.r.o. v následných letech.

 

2015 – stav provozované LDS se měnit nebude, území kde bude možnost rozšíření distribuční soustavy je před demolicí stávajících průmyslových budov a váznou zde ekologické zátěže z minulosti. Část ekologické zátěže byla hrazena státem na základě ekologické smlouvy. Jedná se o území cca 12 ha určeného pro zástavbu nemovitostmi určených pro lehký průmysl.

2017 - Proběhlo Jednání s majitelem daného území o možnosti zasíťování. (splněno) březen 2 2018 – plán na zasíťování daného území je odložen na neurčito. Na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice bylo zjištěno, že nemovitosti vedené na LV 8272 pro Katastrální území Roudnice n. L., kterých se záměr týká, jsou blokovány podáním žaloby na určení vlastnického.

2019 - Stav v námi obhospodařovaném území se nezměnil a do vyřízení sporu provozovatel LDS nemá možnost rozšířit distribuční síť. Územní celek je obklopen občanskou zástavbou na bydlení. Pouze na JZ je hranice intravilánu obce Roudnice n. L. a s jejím posunutím a možnosti zástavby se neuvažuje.

2020 – naplánováno čištění trasy přívodního kabelu od náletových dřevin a to v délce 2,5 km

V současné době s pětiletým plánováním můžeme uvažovat až po ukončení sporu na určení vlastnického práva.

O dalším rozvoji a momentálním stavu je veřejnost informována na informativní tabuli v sídle společnosti.