Společnost Remington Energy se primárně zaměřuje na obchod a distribuci elektřiny, a to na dodávky elektrické energie zákazníkům připojených k naší Lokální distribuční soustavě v areálu bývalých Roudnických strojíren a sléváren (ROSS) a to z hladiny vysokého napětí (22KV) a nízkého napětí z hladiny (0,4KV). Vzhledem k tomu, že tito zákazníci mají na dodávky elektřiny a s tím spojených služeb rozdílné požadavky,  nabízíme zcela individuální přístup a jsme připraveni hledat nová řešení.

Standardním produktem pro dodávku elektřiny je FIX.

Při nákupu elektřiny na základě produktu FIX je cena stanovována s ohledem na odběrové charakteristiky zákazníka a dopovídá aktuální ceně na trhu s elektřinou v daný okamžik.

Výhodou tohoto produktu je jednoduchost stanovení ceny a především její pevná hodnota pro celé období, na které byla fixována. Zákazník tak může snadněji predikovat své náklady na dodávku elektřiny v budoucích obdobích. Nevýhodou produktu je nutnost rozhodnout se pro nákup v daný okamžik a s tím související nemožnost další reakce na případný pokles cen v budoucnu.

 

Schéma rozvodu elektro

Schéma rozvodu elektro remington